skip to Main Content

Grafisk produktion är vår specialitet – såväl tryckta som digitala media

Vi finns där när du har det mesta klart för dig. Men även när du vill ha ett bollplank. Vi hjälper dig att producera dina idéer eller ta fram helt nya. Från litet till stort – Luckylane är den lyhörda produktionsbyrån för ett effektivare samarbete.

Luckylane drivs med minsta möjliga energiförbrukning, avfall och utsläpp. Det innebär att vi gör medvetna val vid inköp av transporter och kontorsmaterial. Vi arbetar för att minska pappersförbrukningen och återvinner allt papper som används.

De underleverantörer vi samarbetar med är även de miljömedvetna. På så sätt hjälper vi våra kunder göra bra miljöval i flera led. Luckylane följer gällande lagstiftning och vi strävar mot en ständig förbättring i miljöfrågor.