skip to Main Content

Om projektet

Stora Enso har marknadsfört sina träpellets i olika medier genom åren. Under en period sändes TV-reklam i TV4 regionalt. Vi valde att berätta om pellets på ett lite oväntat sätt, med fokus på miljö, hållbarhet och det naturliga innehållet i Stora Ensos pellets.

Något inte alla vet är att träpellets med fördel kan användas som stallströ. I en närgående reportagefilm berättar den meriterade dressyrryttaren Minna Telde om sina erfarenheter av Stora Ensos pellets i boxarna.