skip to Main Content

Om projektet

Att åka kollektivt i Värmland kan vara krångligt, framför allt om man är nyanländ i Sverige. Värmlands kollektivtrafikbolag, Värmlandstrafik, såg ett behov av att ta fram utbildningsfilmer som på 6 olika språk förklarar koncept såsom biljettsystem, betalmedel och allmänt vett och etikett när man färdas med buss och tåg i Värmland.

Luckylane skötte projektet från början till slut, med manus och storyboard, illustration och animation. I slutskedet fördes ett tätt samarbete med en internationell översättningsbyrå för att säkerställa att utbildningsfilmerna översattes korrekt till alla språk.

Resultatet blev tre filmer med voiceover på svenska, engelska, arabiska, farsi, somaliska och tigrinja. Nu är det enkelt att lära sig resa med Värmlandstrafik!